AoC Wiki
Advertisement

Aquilonierne er en av de mer siviliserte rasene i Hyboria. Utseendemessig varierer de stort. Mange av de rikere innbyggerne i byene har blitt tykke, mens de som bor ute i villmarken er høye og tynne. Den mest tilbedte guden for Aquilonierne er Mitra, men andre guder tilbés også, slik som Asura. Tilbedelse av Asura var offesielt ulovlig, men når Conan ble konge beskyttet han disse tilhengerne mot det overveldene flertallet av innbyggere som tilba Mitra.

Age of Conan[]

Etter man er ferdig med Tortage vil Aquilonierne komme til Tarantia.

Advertisement