AoC Wiki
Advertisement

Demonologist[]


(Oversatt til norsk under)
Posted: - 21.02.2008 [1] Community.ageofconan.com

The demonologist is the mightiest of sorcerers, wielding the power of hell and earth and capable of conjuring pillars of flame or titanic storms of electricity.

So great is their occult knowledge they can bargain a servant of hell into doing their bidding, a guardian daemon of warped beauty and terrible might.

Demonologists concentrate solely on sorcery and the potency of their spells is unmatched, as capable of eliminating a single enemy in a hellish inferno as destroying enemy lines with forks of lightning. They can sacrifice their own life-force in return for more occult power and they are most potent when they can devote their spell energies solely to attack.

Archetype: Mage

Permitted races: Stygian

Weapons: Daggers, crossbows, and thrown weapons

Armor: Cloth and silk armor


Demonologisten[]

Demologisten er den mektigste av trollmenn. med kraften av jord og helvete, og kapable til og sende ut pilarer av flamme og store stormer av elektrisitet.

Så stor er deres okulte vitenskap at de kan bringe fram en skapning fra helvete for og gjøre deres jobb, en vakt demon av utenomjordisk skjønnhet og fryktingytende kraft.

Demologister konsentrerer seg bare på magi og kraften i deres magiske våpen er enestående, som kan eliminere en ensom fiende i et helvetes inferno og ødelegge fientlige linjer med grener av lyn. De kan offre en del av sitt eget liv for og få mere okult kraft, og de er mest potente når de kan bare bruke magi for og angripe

Magisk type: Mage

Tillatte raser: Stygian

Våpen: Kniver, armbryst, og kastbare våpen

Armor: Tøy og silke armor

Advertisement