FANDOM


Denne kategorien inneholder en oversikt over de forskjellige regionene i Hyboria. Grunnet den enorme størrelsen av Hyboria er ikke alle regionene tilgjengelige i Age of Conan når spillet utgis. De regionene som er tilgjengelig ved lansering vil være:

All items (1)