AoC Wiki
Advertisement

Mitra er en av gudene i Hyboria, og blandt de mest tilbedte. Det er hovedguden i mange av landene i Hyboria, som Aquilonia, Ophir, Nemedia, Brythunia, Corinthia og Zingara.

Troen på Mitra er en monoteistisk tro, det er altså bare Mitra som er Gud. Tilbedere av Mitra er ofte veldig mistenksomme når det kommer til tilbedelse av andre guder, da spessielt Set.

Advertisement