AoC Wiki
Advertisement

Prest er en av erketypene i Age of Conan. Målet for Funcom har vært at prestene i Age of Conan ikke skulle følge den vanlige stereotypen av en sårbar healer. Prestene i Age of Conan bruker krefter hentet fra naturen eller gudene deres til å gjøre skade til fiendene deres, mens de også har mulighet til å beskytte allierte.

Presteklasser[]

Klasser
Priest Priest of Mitra - Scion of Set - Druid of the Storm - Bear Shaman
Soldier Conqueror - Dark Templar - Guardian
Rogue Barbarian - Ranger - Assassin
Mage Herald of Xotli - Demonologist - Necromancer - Lich
Advertisement